Działka inwestycyjna 1,31 ha Rybarzowice (gmina Buczkowice)

49.745098424375165
19.07865732908249

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Wilkowska
Miasto Rybarzowice (Gmina Buczkowice)
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Istnieje możliwośći zwiększenia powierzchni terenu o dodatkowe 11000mkw - Działka nr 43.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 1,31 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

Istnieje możliwośći zwiększenia powierzchnie terenu o dodatkowe 11000mkw - Działka nr 43.

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z treścią tej uchwały::

  • Powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 50% powierzchni działki
  • Udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejsza niż 30%
  • Maksymalna wysokość zabudowy nie może być wyższa niż 12m
  • Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami: „U.1 ÷ 17” ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, związana z usługami  komercyjnymi lub publicznymi, w tym uciążliwymi wg definicji w niniejszej uchwale.
  • Dopuszcza się dla terenów i obiektów przeznaczenie uzupełniające magazynowe i składowe; gospodarcze i garażowe;

Charakterystyka działki

Klasa gruntów U
Powierzchnia gruntów 1.31 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 1 [m]
Obecne użytkowanie

Działka w obencej chiwli nie są użytkowane.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Opis zanieczyszczeń

BRAK

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Asfaltowa
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 5 [m]
Autostrada W ogległości 1km znajduje się węzeł
Autostrada (Odległość) [km] 1 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Odległość przyłącza (elektryczność) 70 [m]
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 10 [m]
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 160 [m]
Kanalizacja na terenie Nie
Odległość przyłącza (kanalizacja) 160 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Pliki PDF załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie