Żory - teren Centrum Usług Ogólnomiejskich

50.040229
18.690332

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Aleja Jana Pawła II, ul. Sądowa, ul. Centralna, ul. Nowa
Miasto Żory
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 2.0631 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Inny kształt
Możliwości powiększenia terenu

NIE

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługi

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

http://www.bip.zory.pl/?a=10467

Charakterystyka działki

Klasa gruntów R/RIIIb – 0,7861 ha; R/RIVa – 1,2770 ha
Powierzchnia gruntów 2.0631 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Tak
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

Teren zielony

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) Droga Gminna
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada Autostrada A1 – 4,5 km; Droga Krajowa 81 – 0,7 km
Autostrada (Odległość) [km] 0 [km]
Porty rzeczne i morskie Port rzeczny w Gliwicach – 35 km
Kolej Rybnik - ruch pasażerski i towarowy
Kolej (Odległość) 14 [km]
Bocznica kolejowa Żory, Wygoda
Bocznica kolejowa (Odległość) 3.5 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice – Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 65 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Tak
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 50 [m]
Woda na terenie Tak
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Tak
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie