Pyrzowice WOG - 0,9417 ha (gm.Ożarowice)

50.46632822554729
19.08099889755249

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) ul. Józefa Piłsudskiego / DW913
Miasto Pyrzowice
Partnerstwo publiczno-prywatne Nie
Dodatkowe informacje

Przedmiot transakcji: (1) realizacja, wynajem lub sprzedaż projektu deweloperskiego, zrealizowanego na potzreby przyszłego użytkownika lub (2) sprzedaż niezabudowanego terenu

- Subject of transaction: (1) development, leasing or sale of the project realized on needs of the future user, or (2) sale undeveloped land

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 0.9417 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

za zgodą ich prywanych właścicieli terenów w położonych w bezpośrednim sąsiedztwie

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

usługi, produkcja, logistyka, biura, hotele i inne

SK-tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej i inżynierii, usługi inne, w tym centra logistyczne

SK-land for development of services-production and engineering, other services, including logistics centres

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

SK - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej i inżynierii, usługi inne, w tym centra logistyczne.

SK-land for development of services-production and engineering, other services, including logistics centres

Charakterystyka działki

Klasa gruntów ŁV, RV, W
Powierzchnia gruntów 0.9417 [ha]
(Odrolniona) Nie
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu 0 [m]
Obecne użytkowanie

nieużytkowany unused

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Poziom wód gruntowych 2 [m]
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Nie
Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj) droga gminna, asfaltowa -municipal road, asphalt
Droga dojazdowa do terenu (szerokość) 7 [m]
Autostrada S1 - 1,5 km, A1-3,1 km, DK78 - 1,5 km, DW913 - 0 km
Autostrada (Odległość) [km] 3.1 [km]
Kolej Siewierz, Miasteczko Śląskie
Kolej (Odległość) 15 [km]
Bocznica kolejowa Miatseczko Śląskie
Bocznica kolejowa (Odległość) 15 [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe MPL Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 0.5 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Odległość przyłącza (elektryczność) 500 [m]
Gaz na terenie Nie
Odległość przyłącza (gaz) 500 [m]
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Odległość przyłącza (woda) 500 [m]
Kanalizacja na terenie Nie
Odległość przyłącza (kanalizacja) 500 [m]
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Tak
Linia telefoniczna Tak

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie