Gmina Rudziniec, Rzeczyce - 5.2134 ha

50.362017074802914
18.55160236734696

Basic info

Address ul. Piaskowa
City Gmina Rudziniec, Rzeczyce
Audit Yes
Public-Private Partnership No

Area of ​​the property

Available space 5.2134 [ha] - (maximum in one-piece)
Shape of the plot Rectangle
Possibility for expansion

No

Property information

The current zoning plan Yes
Allocation in the the zoning plan

industrial and commercial

Spatial Development Plan

Tereny: SK- utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzupełnienia istniejącej zabudowy

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjno-usługowa i inżynierii.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

   a) zabudowa mieszkaniowa,

   b) usługi, administracja,

   c) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu.

   d) dojazdy.

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

    a) utrzymanie założenia urbanistyczno architektonicznego o charakterze zabytkowym,

    b) utrzymanie, uporządkowanie i przebudowa zespołów, w tym zabudowy mieszkaniowej z 

       dopuszczeniem zmiany funkcji obiektów pod warunkiem zachowania wymogów ochrony

       środowiska i ochrony konserwatorskiej,

4) Zakazy:

    a)  nie przestrzegania ustaleń ochrony środowiska i ochrony konserwatorskiej.

Characteristics of the plot

Class of land Br - RV, W, Bi, dr
The area of land 5.2134 [ha]
(Deagriculturalisated) Yes
(Deforested) Yes
Differences in land level  [m]
Current usage

industrial and commercial

Pollution of surface water and groundwater No
Geological research No
Risk of flooding or landslides No
Underground obstacles No
Obstructions on the surface No
Ecological restrictions No
Buildings and other constructions on site Yes

Transport connections

Access road to the plot (type) droga powiatowa ulica Piaskowa
Access road to the area (width) 6.0 [m]
Highway 5.0/3.0
Highway (Distance) [km] 5 [km]
Sea and river ports Port Gliwice - 10 km
Railway Rzeczyce
Railway (Distance) 1.5 [km]
The nearest international airport Katowice - Pyrzowice
The nearest international airport (Distance) 60 [km]

Existing infrastructure

Electricity Yes
Gas in the area No
Water supply No
intended social No
for industrial purposes No
Sewage system No
Treatment plant or in the immediate vicinity No
The telephone line No

Contact

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

View on map