Strefa samorządów

Backoffice

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAMIESZCZAJĄ SWOJE OFERTY INWESTYCYJNE WYŁĄCZNIE POPRZEZ ZAKŁADKĘ BACKOFFICE, PO ZALOGOWANU SIĘ DO SYSTEMU.

Prosimy o podawanie powierzchni (z użyciem kropki zamiast przecinka): w ha - w przypadku ofert terenów, natomiast w m2 - w przypadku ofert hal. W bazie umieszcza się oferty z następującym przeznaczeniem: przemysł, produkcja, magazyny, usługi, działalność gospodarcza. Nie umieszcza się w bazie ofert przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub na tereny zielone. Przy wprowadzaniu lub aktualizacji ofert prosimy o umieszczanie właściwych dat i zaznaczanie pola "oferta widoczna na stronie" oraz przysyłanie nam aktualnych formularzy wypełnionych w j.angielskim i zdjęć. Oferta umieszczona w bazie ogólnopolskiej i w naszej bazie powinna mieć nadany ten sam numer id (baza ogólnopolska nadaje każdorazowo nowy numer id po wpisaniu lub aktualizacji oferty, który nalezy wpisac na naszej stronie w nazwie tej samej oferty).

Gminy chętne do zamieszczenia swojej oferty inwestycyjnej prosimy o kontakt w celu nadania loginu na adresy mailowe: 

boguslawa.kruczek-gebczynska@slaskie.pl

aleksandra.samira-gajny@slaskie.pl

anna.rogowska@slaskie.pl

Informujemy, że udział w systemie jest bezpłatny.

Informujemy, że gmina ponosi odpowiedzialność za zamieszczoną treść oferty inwestycyjnej

Oferent / osoba kontaktowa /  właściciel oferty inwestycyjnej (nieruchomości) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie inwestycyjnej (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail, znajomość języków obcych) i administrowanie nimi oraz na przechowywanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922.). 

Oferent / osoba kontaktowa /  właściciel oferty został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego/Województwo Śląskie z siedzibą w Katowicach (40-037),  ul. Ligonia 46 oraz został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celach związanych z przedstawianiem oferty inwestycyjnej i oferowaniem nieruchomości potencjalnym inwestorom i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (dawniej: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych)

Osoba wypełniająca ofertę terenu/ hali przemysłowej/produkcyjnej w tym zamieszczająca zdjęcia terenu / hal oświadcza, że: jest uprawniona do dysponowania materiałami stanowiącymi załącznik do oferty, posiada prawa autorskie do tych materiałów w tym zdjęć, oraz zapewnia że materiały te, w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Województwo Śląskie / PAIH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem materiałów, w tym zdjęć. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie oferent, który przesłał materiały.

Oferent / osoba kontaktowa /  właściciel oferty inwestycyjnej (nieruchomości) oświadcza, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie  przez PAIH / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Województwo Śląskie danych osobowych wskazanych w formularzu Production Hall Offer lub w formularzu terenu Site Check List,  w  celu zamieszczenia w Bazie (Mapie) Ofert Inwestycyjnych, która znajduje się pod adresem  www.paih.gov.pl i http://www.invest-in-silesia.pl/ oraz w procesie  obsługi inwestorów i marketingu inwestycyjnego. Oświadcza, że został poinformowany, iż przysługuje mu prawo: do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Praca taxi kraków Wyszukaj pracę jako kierowca. | george-foreman-commercials-inventhelp