Konkurs GRUNT NA MEDAL 2016

opublikowano: maj 4, 2016, kategoria: Strefa inwestora

Polska Agencja Informacja i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz Ministerstwa Rozwoju, rozpoczyna VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na Medal" 2016.

Celem konkursu  jest wyłonienie i promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod realizację inwestycji produkcyjnych.

Starostowie, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie gmin mogą do 20 maja zgłaszać  do Invest in Silesia, tereny, zarówno gminne oraz prywatne, które ich zdaniem spełniają kryteria i zasługują na miano Gruntu na Medal.

Zgłaszane działki muszą posiadać aktualny plan zagospodarowania przestrzennego wskazujący na przeznaczenie produkcyjne. Powierzchnia terenu nie może być mniejsza niż 2 ha.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie? Najlepsze zgłoszone tereny uzyskają pierwszeństwo przy wskazywaniu przez PAIiIZ oraz Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera lokalizacji potencjalnym inwestorom, a także będą promowane na forum międzynarodowym. Ponadto, Zwycięzcy Konkursu będą mogli używać logo „Grunt na medal” na wszystkich materiałach promocyjnych.

Zapytania oraz zgłoszenia terenów inwestycyjnych z województwa śląskiego proszę kierować do Pana Macieja Wontora (tel. kom.: 514 780 130, mwontor@slaskie.pl).

Załączniki:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Parametry terenu

Załącznik nr 2 - Oświadczenie właściciela prywatnego

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 4 - Formatka do opisu oferty

Załącznik nr 5 - Wzór opisu gminy

Załącznik nr 6 - Lista z adresami COI

Załącznik nr 7 - Założenia prezentacji gminy podczas audytu