Nabór wniosków w ramach programu Go To Brand.pl

opublikowano: cze 9, 2016, kategoria: PL

W okresie od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramch programu Go to Brand.pl (poddziałanie 3.3.3 Programu Inteligentny Rozwój - POIR). Głównym celem programu jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki.

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania to m.in.: wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie, reklama w mediach targowych, udziała w seminariach, kongresach i konferencjach.

Nabory wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przędsiębiorczości. Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

  • posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szansę stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych);
  • prowadzących działalność eksportową, samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Poziom dofinansowania wynosi do 50 proc. lub do 85 proc.

Z działania mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Ogłoszenie o aktualnym konkursie jest dostępne na stronie PARP

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r

Informacje o naborze równiez na stronie Programu Inteligenty Rozwój

https://www.poir.gov.pl/nabory/33-wsparcie-promocji-oraz-internacjonalizacji-innowacyjnych-przedsiebiorstw-333-promocja-gospodarki-w-oparciu-o-polskie-marki-produktowe-brandpl/