KSSE skończyła 20 lat!

opublikowano: cze 21, 2016, kategoria: Strefa inwestora

KSSE zaczęła działalność w czerwcu 1996 r. i była drugą strefą ekonomiczną, jaka powstała w Polsce, po strefie mieleckiej, która została utworzona w 1995 r.

W przeciwieństwie do strefy mieleckiej, nie została wyposażona w ziemię i środki finansowe. Spółka KSSE na początku swego istnienia dostała jedynie 900 tys. zł kapitału akcyjnego, bez własnej ziemi i siedziby. Oprócz skarbu państwa stworzyło ją kilka samorządów. Otrzymała w administrowanie 800 ha terenów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych oraz do gmin, które współtworzyły KSSE. Były to obszary bez dróg dojazdowych i uzbrojenia.

KSSE przyjmuje wyłącznie inwestorów działających na wysokim światowym poziomie zaawansowania.

Pierwsi inwestorzy pojawili się w Gliwicach i Tychach, o czym decydowała m.in. lokalizacja oraz podejście samorządowców. Produkty z KSSE są obecnie znane na całym świecie - mowa tu np. o firmach: General Motors Manufactoring Poland (branża motoryzacyjna, Gliwice), Mokate (przemysł spożywczy, Żory), Brembo (motoryzacja, Dąbrowa Górnicza i Częstochowa), Elektrolux (AGD, Siewierz), Rosa (oświetlenie, Tychy).

Dziś mechanizm działania strefy polega na kupowania terenów przez strefę, pomocy w ich uzbrojeniu, następnie strefa je sprzedaje, a za zarobione pieniądze znów kupuje ziemie pod inwestycje.

Śląsk od zawsze miał kulturę wielkoprzemysłową oraz lepszą infrastrukturę drogową. Strefa katowicka jest rozproszona, tereny leżą w różnych miejscach, gminach. Było to słabością, lecz stało się atutem strefy. Dzięki temu można było znaleźć lokalizację dla różnych rodzajów przemysłu np. spożywczego czy dla odpowiedniej gałęzi przemysłu motoryzacyjnego. Gdy przykładowo produkcja wymaga również testowania, które może być hałaśliwe, firma musi mieścić się w niezamieszkałej okolicy. Kolejny inwestor może przykładać wagę do bliskości autostrady, a KSSE może mu to zapewnić. Dywersyfikacja oferty bardziej trafia do inwestorów, gdyż mają wybór.

Ulgi podatkowe (jako instrument pomocy publicznej) nadal są istotne dla inwestorów, ale nie można też ich przeceniać, są one obecnie dwa razy mniejsze w KSSE, niż były na początku. Dominującym elementem, który będzie decydował o inwestowaniu w województwie śląskim, może być rynek pracy. Ważna jest lokalizacja, ulga podatkowa, specjalizacja strefy, lecz firma musi mieć również na miejscu wyspecjalizowanych pracowników. KSSE stworzyła specjalny system (program K2) pomagający kształcić specjalistów pod konkretne potrzeby inwestorów. Nazwa K2 nawiązuje do słów: kompetencje i kariera. Inspiracją dla pomysłodawców był niemiecki system kształcenia dualnego: płynne łączenie nauki teoretycznej w szkole/uczelni z praktykami u pracodawcy. Program ten, zainicjowany przez KSSE w 2015 r., koordynowany przez nią i mający już pierwsze efekty, ma na celu zmianę oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, aby odpowiadał aktualnym rynkom pracy, czyli dostosowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy, co również pozwoli na obniżenie bezrobocia w regionie. Partnerami programu są samorządy, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe i Centra Kształcenia Praktycznego oraz Centra Kształcenia Ustawicznego.

W listopadzie 2015 r. otwarto Centrum Kompetencji w siedzibie ZDZ w Katowicach, przy współudziale KSSE. Jest to nowoczesny ośrodek kształcący w ramach automatyki, pneumatyki, hydrauliki, robotyki i mechatroniki.

Natomiast 16 czerwca 2016 r. zainaugurowano program „Talenty Inżynierskie Sieci K2”, który oferuje możliwość kształcenia w ramach studiów dualnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Politechniki Śląskiej w Gliwicach, realizowany w ramach działającego w KSSE Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (program skierowany do absolwentów szkół średnich o dużych zdolnościach technicznych, z predyspozycjami do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych).

 

Źródło: Dziennik Zachodni, 19.06.2016; „20 lat KSSE”, Gazeta Wyborcza, 20.06.2016.