Pierwsze w Polsce studia dualne w Gliwicach! Dualne kształcenie zawodowe w województwie śląskim

opublikowano: cze 27, 2016, kategoria: Strefa inwestora

KSSE stworzyła specjalny system (program K2 od słów: „kompetencje”, „kariera”) pomagający kształcić specjalistów pod konkretne potrzeby inwestorów, który pozwala na płynne łączenie nauki teoretycznej w szkole/uczelni z praktykami u pracodawcy. Celem jest dostosowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy, co również pozwoli na obniżenie bezrobocia w regionie. Partnerami programu są samorządy, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe i Centra Kształcenia Praktycznego oraz Centra Kształcenia Ustawicznego.

W listopadzie 2015 r. otwarto Centrum Kompetencji w siedzibie ZDZ w Katowicach, przy współudziale KSSE. Jest to nowoczesny ośrodek kształcący w ramach automatyki, pneumatyki, hydrauliki, robotyki i mechatroniki.

Ponadto 16 czerwca 2016 r. zainaugurowano program „Talenty Inżynierskie Sieci K2”, który oferuje możliwość kształcenia w ramach studiów dualnych, realizowany w ramach działającego w KSSE Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (program skierowany do absolwentów szkół średnich o dużych zdolnościach technicznych, z predyspozycjami do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych). W związku z tym w roku akademickim 2016/2017 Politechnika Śląska na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (wspierana przez KSSE) uruchomi pierwsze w Polsce studia dualne na nowym kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o profilu praktycznym, których program łączy teorię z praktyczną nauką zawodu - ma dopasować umiejętności inżynierów do wymagań inwestorów dając wysoko wykwalifikowaną kadrę. Kształcenie od strony praktycznej zapewnią firmy motoryzacyjne. To przedsięwzięcie unikalne w skali kraju ze względu na uczestnictwo kilkunastu firm, które angażując się w program wzięły na siebie odpowiedzialność za efekty kształcenia i wdrożą standardy gwarantujące jakość edukacji zawodowej, m.in. realizowania staży w oparciu o ujednolicony program, wypłacania studentom wynagrodzenia i stypendiów w czasie nauki oraz prowadzenia ewaluacji w ramach systemu. Rekrutację uczestników prowadzi Centrum Kariery K2.

Również współpraca gliwickiego Opla z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach opiera się na zasadach kształcenia dualnego. Gliwickie zakłady Opla od września br. otworzą w działającej w ramach GCE Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Gliwicach klasę patronacką, w której będą się kształcić przyszli fachowcy. Współpraca Opla ze szkołą podyktowana jest wymogami rynku (brak wykwalifikowanych fachowców) i zapewni uczniom możliwość zatrudnienia w gliwickich zakładach. 

Źródło: wyborcza.pl; gazeta.pl; dziennik zachodni.pl, kwiecień-czerwiec 2016