Trójwymiarowa współpraca

opublikowano: sie 4, 2014, kategoria: Strefa inwestora

Uniwersytet Śląski w Katowicach podpisał umowę o współpracy z firmą i3D SA, jedną z wiodących na świecie firm działających w zakresie realizacji interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych oraz technologii wirtualnej rzeczywistości.

Grupa i3D w swoich działaniach z sukcesem łączy obszar badawczy z obszarem biznesowym, opracowując i wdrażając nowatorskie projekty, w tym rozwojowe, z obszaru zaawansowanych technologii wirtualnej rzeczywistości.

Obszary współpracy pomiędzy uczelnią a firmą obejmą m.in.:

  • prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych,
  • wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć,
  • wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania wiedzą,
  • wspólne działania w celu pozyskania środków finansowych umożliwiające efektywną i partnerską współpracę.

Uniwersytet Śląski w Katowicach dąży do nawiązywania i pogłębiania współpracy z ośrodkami naukowymi i instytucjami w skali światowej. W sumie uczelnia zawarła już ponad 1000 umów o współpracy z uczelniami, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami z zagranicy, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

Więcej informacji

Źródło: serwis internetowy www.us.edu.pl