Województwo śląskie najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie

opublikowano: gru 14, 2016, kategoria: Strefa inwestora

Według tegorocznego raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera pt.”Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski” województwo śląskie pozostaje najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie.

Atutami regionu śląskiego są bardzo obszerne zasoby pracy, drugi największy w Polsce rynek zbytu, bardzo wysoka aktywność regionu wobec inwestorów, a także bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza oraz społeczna.

W czołówce są też województwa dolnośląskie i mazowieckie.

Raport powstał na podstawie analizy kilkudziesięciu zmiennych, takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu. Dzięki niemu wiadomo w których województwach i podregionach Polski istnieją najlepsze warunki do lokowania działalności przemysłowej, usługowej oraz zaawansowanej technologicznie.

Województwo śląskie jest liderem po raz dwunasty!

Źródło: portalsamorzadowy.pl; 13.12.2016