Poszerzenie KSSE wielką szansą

opublikowano: sty 5, 2017, kategoria: Strefa inwestora


Po poszerzeniu Strefa obejmuje tereny o łacznej powierzchni ponad 2614 ha.

30 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie dotyczące Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Decyzja o poszerzeniu KSSE o ponad 269 hektarów gruntów (położonych na terenie województwa śląskiego i opolskiego) stanowi szansę na inwestycje wielkości 5,3 mld zł i utworzenie dzięki nim kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy (mowa jest o około 13,4 tysiącach). Zwiększyło to powierzchnię strefy o ponad 11 procent. Łącznie może sie pojawić nawet 100 nowych projektów inwestycyjnych. Maksymalna łączna wielkość pomocy publicznej, jaką mogą otrzymać inwestorzy realizujący projekty na nowych terenach, to około 1,9 mld zł.

Uściślając, rozporządzenie to wyłączyło równocześnie z KSSE obszar o powierzchni 3,5 ha.

Do Strefy włączono tereny położone w 16 miejscowościach i zarządzane przez wszystkie podstrefy KSSE. W podstrefie gliwickiej statusem specjalnej strefy objęto nowe grunty w Zabrzu (ponad 44 ha) i Oleśnie (ponad 31,5 ha), a w podstrefie jastrzębsko-żorskiej - grunty w Jastrzębiu-Zdroju (ponad 25 ha), Godowie (ponad 14 ha), Radziechowach-Wieprzu (ponad 29 ha), Raciborzu (ponad 7,5 ha), Wodzisławiu Śląskim (ponad 24 ha) i Bielsku-Białej (0,73 ha).

W podstrefie sosnowiecko-dąbrowskiej włączono do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty w Zawierciu (ponad 16 ha), Woźnikach (blisko 16 ha), Ogrodzieńcu (ponad 10 ha) i Krzepicach (niemal 19 ha), natomiast w podstrefie tyskiej w Lędzinach dodano 3 hektary.

Ponadto, rozporządzenie włączyło do KSSE grunty będące własnością Skarbu Państwa, użytkowane przez działających na nich przedsiębiorców – mowa o terenach w Bytomiu oraz w Węgierskiej Górce, a także w Katowicach.

Włączone do strefy grunty są w większości własnością samorządów gmin i miast, jak również Skarbu Państwa (w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych oraz w użytkowaniu samorządów i prywatnych przedsiębiorców).

 

Źródło: biznes.interia.pl, 3 stycznia 2017 r.; dziennik zachodni.pl, 5 stycznia 2017 r.