Misja gospodarcza do Paryża

opublikowano: sie 31, 2017, kategoria: PL

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji organizuje misję gospodarczą do Paryża, która odbędzie się w dniach 25-27 października  2017r.

Francja jest jednym z głównych  partnerów handlowych Polski w Unii Europejskiej a przez wiele lat była również największym inwestorem zagranicznym w naszym kraju. Atuty francuskiej gospodarki, stanowiące jednocześnie perspektywiczne obszary współpracy w wymianie handlowej to m.in. szeroko rozumiany przemysł samochodowy, logistyka oraz bardzo dynamiczny sektor wysokich technologii produkcyjnych.

Misja będzie okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi we Francji oraz bezpośredniej oceny możliwości biznesowych na tamtejszym rynku. W ramach wydarzenia planowane są spotkania biznesowe oraz wizyty studyjne dla zainteresowanych podmiotów. Organizatorzy zapewniają akwizycję francuskich partnerów zgodną z oczekiwaniami polskich podmiotów, usługi tłumaczeniowe, okolicznościowy poczęstunek.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy firmy z terenu Województwa Śląskiego prowadzące działalność w branży motoryzacyjnej  oraz obszarach zgodnych ze specjalizacjami wskazanymi w dokumencie Polityka rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego tj. Transport – spedycja – logistyka, Przemysł 4.0. 0.

Warunki udziału przedsiębiorstw w misji znajdują się w załączonym Regulaminie naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego w 2017r.

W przypadku zainteresowania udziałem dokumenty należy przesłać  pocztą elektroniczną na adres gospodarka@slaskie.pl, albo przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice w terminie do dnia 25 września 2017r.

Ogłoszenie przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w misji nastąpi  w terminie do 27 września  2017r.

Dodatkowe informacje o udziale w misji:

Aleksandra Samira-Gajny tel. 32 77 40 067, asamira@slaskie.pl,

Leszek Bochner tel. 32 77 40 077, lbochner@slaskie.pl,

 

Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego w 2017r.

Formularz deklaracji uczestnictwa