Misja gospodarcza do Paryża - podsumowanie

opublikowano: kwi 19, 2018, kategoria: PL

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji zorganizował dla zainteresowanych firm z regionu misję gospodarczą do Paryża, która odbyła się w dniach 12-13 kwietnia br.

Pierwszego dnia zostało zorganizowane spotkanie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Uczestników misji przywitali:

- Pan Denis Pose - Sekretarz Generalny Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji

- Pan Maciej Forycki, Dyrektor Polskiej Akademii Nauk w Paryżu

- Pan Grzegorz Wolnik, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

Po części oficjalnej odbyły się prezentacje uczestników misji (m.in. prezentacja województw aśląskiego pod kątem jego atrakcyjności gospodarczej) i spotkania B2B pomiędzy firmami z województwa śląskiego (Mosty Katowice, Instytut Komunikacji i Rozwoju, Zefir Transport i Spedycja, JCommerce) a francuskimi uczestnikami konferencji. Odbyło się również spotkanie z Dyrektorem Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

W drugim dniu misji jej uczestnicy z województwa śląskiego zostali przyjęci przez Pana Rafała Hryniewieckiego, Kierownika Wydziału Ekonomicznego i Panią Mirosławę Kachel-Pelé, Starszego Eksperta Wydziału Ekonomicznego w Ambasadzie Polskiej w Paryżu. W spotkaniu tym brała również udział Pani Monika Kamińska – Jablonka, Kierownik Biura Handlowego PAIH SA w Paryżu. Omówione zostały możliwe aspekty współpracy oraz wsparcia polskich firm podejmujących działania na rynku francuskim przez Wydział Ekonomiczny Ambasady Polskiej w Paryżu. W tym dniu odbyły się również wizyty w siedzibach firm francuskich.

Udział w misji był okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi we Francji oraz bezpośredniej oceny możliwości biznesowych na tamtejszym rynku.

Francja jest jednym z głównych partnerów handlowych Polski w Unii Europejskiej a przez wiele lat była również największym inwestorem zagranicznym w naszym kraju. Do perspektywicznych dziedzin współpracy można zaliczyć: eksport części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, artykułów rolno-spożywczych, mebli i wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej, jak również bardzo dynamiczny sektor wysokich technologii produkcyjnych oraz sektor informatyczny, sektor energetyczny i lotniczy.