Seminarium Doing business with Canada! - podsumowanie

opublikowano: cze 8, 2018, kategoria: PL

Seminarium zostało otwarte przez Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Pana Michała Gramatykę oraz przez Pana Nicolasa Lepage, Radcę Handlowego Ambasady Kanady w Warszawie. Podczas kolejnych prezentacji zaproszeni prelegenci przekazali przedstawicielom firm z województwa śląskiego praktyczne informacje o rynku kanadyjskim, aspektach prawnych i kulturowych oraz uwarunkowaniach eksportu do tego kraju.

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z podpisaniem 17 lutego 2017r. przez Kanadę i Unię Europejską umowy o wolnym handlu (CETA). Umowa ta przewiduje zniesienie prawie wszystkich ceł i barier pozataryfowych między UE a Kanadą, ponadto porozumienie dopuszcza firmy do przetargów i otwiera rynek usług.

 

Z uwagi na możliwości rozwoju polskiego eksportu i potencjał tamtejszego rynku, Kanada jest ważnym partnerem handlowym dla naszego kraju. Do potencjalnych obszarów współpracy można zaliczyć m.in.: sektor energetyczny i wydobywczy, lotnictwo, technologie IT/ICT, rolnictwo i sektor art. rolno-spożywczych, transport i usługi logistyczne, branżę meblarską, innowacyjność oraz współpracę naukowo-techniczną.

W 2017r. Kanada zajęła 26 pozycję na liście polskich rynków eksportowych (z udziałem 0,57%), natomiast w imporcie do Polski miała 41 miejsce (udział 0,3%). Wielkość wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami systematycznie rośnie. W eksporcie do Kanady dominują wyroby przemysłu elektromaszynowego (64,7%). Drugie miejsce zajęły skóry (9,5%), trzecie miejsce art. rolno-spożywcze (8,2%).W imporcie z Kanady do Polski dominują wyroby przemysłu chemicznego (udział 40,6%), drugie miejsce zajmują wyroby przemysłu elektromaszynowego (17,2%), trzecie – produkty mineralne (15,9%).