Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym pod kątem wsparcia dla przedsiębiorstw !!!

opublikowano: sie 29, 2018, kategoria: PL

 

Zarząd Województwa w dniu 16 sierpnia br. zatwierdził aktualizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Aktualizacja dotyczy zmian, które w licpu zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Program został rozszerzony m.in. o następujące obszary wsparcia.

  • Wsparcie ekosystemu innowacji - oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka.
  • Wsparcie promocji gospodarczej regionu (planowana ścieżka pozakonkursowa) oraz dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw (planowana ścieżka konkursowa) – oś III Konkurencyjność MŚP.

W ramach I osi priorytetowej pn. Nowoczesna Gospodarka, do działania 1.2 wprowadzono nowy typ projektu dotyczący zakupu usług proinnowacyjnych przez przedsiębiorców. Zmiany w obszarze III osi priorytetowej wynikają głównie z potrzeby umiędzynarodowienia firm działających na terenie województwa śląskiego. Nowe działanie umożliwi wsparcie promocji firmy za granicą oraz pozwoli na nawiązanie długoterminowych relacji z przedsiębiorcami z całego świata.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in. takich obszarów jak: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Transport, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz Rynek pracy.

Więcej informacji pod adresem:

http://slaskie.pl/content/nowe-obszary-wsparcia