GLOBAL SILESIA - zaproszenie na spotkanie inaugurujące projekt

opublikowano: wrz 10, 2018, kategoria: PL

Global Silesia to projekt szkoleniowo-sieciujący, który skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Głównym celem Global Silesii jest udostępnienie przedsiębiorcom z naszego regionu eksperckiej wiedzy w zakresie internacjonalizacji, a także przekazanie dobrych praktyk w obszarze umiędzynarodowienia MŚP oraz sieciowanie śląskich i zagranicznych MŚP.

 

Najbliższe spotkania Global Silesii będą realizowane od września do grudnia 2018 r. w ramach, których poruszane będą tematy m.in. podstawowych zagadnień związanych z internacjonalizacją, modnych kierunków inwestycyjnych, ryzyka finansowego i walutowego, niebezpieczeństw, które mogą napotkać MŚP. Uczestnicy poznają również specyfikę wybranych rynków zagranicznych, stworzymy także przestrzeń do wymiany doświadczeń między przedstawicielami MŚP z całego świata.

Szczegółowe informacje będą pojawiały się na stronie internetowej Stowarzyszenia Pro-Silesia pod załączonym adresem

ZAPROSZENIE

PROGRAM