Handel zagraniczny Polski w styczniu 2019 r.

opublikowano: kwi 10, 2019, kategoria: PL

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2019 r. wyniosły 77,6 mld PLN w  eksporcie oraz  77,8 mld PLN w imporcie. W porównaniu ze styczniem 2018 roku eksport wzrósł o 4,6%, a import o 2,0%.

Ujemne saldo obrotów handlowych w styczniu br. ukształtowało się na poziomie 0,2 mld PLN, podczas gdy  w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło 2,1 mld PLN.

Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu m.in. do Rosji, Stanów Zjednoczonych, Holandii, na Węgry, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, a importu – z Chin, Holandii, Hiszpanii, Francji, Belgii oraz Niemiec.

Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych Polski stanowiły 67,8% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 67,5%), a importu ogółem – 64,2% (wobec 65,5% w styczniu 2018r.).

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,5 p. proc. i wyniósł 28,0%, a w imporcie o 0,4 p. proc i stanowił 22,4%. Dodatnie saldo wyniosło 4,3 mld zł (1,2 mld USD, 1,0 mld EUR) wobec 3,8 mld zł (1,1 mld USD, 0,9 mld EUR) w analogicznym okresie ub. r.