Polski Fundusz Rozwoju S.A. zaprasza na warsztaty w ramach Strefy Rozwiązań

opublikowano: maj 7, 2019, kategoria: PL

Polski Fundusz Rozwoju S.A. w Warszawie w partnerstwie z podmiotami i instytucjami współpracującymi, w szczególności z podmiotami Grupy PFR organizuje w dniach 17 - 18 czerwca br. warsztaty w ramach Strefy Rozwiązań akceleratora. Podczas dwudniowego spotkania warsztatowego uzyskać będzie można praktyczną wiedzę o narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., MPiT, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP).

               
Do zgłaszania organizator zaprasza firmy małe, duże i średnie zajmujące się produkcją następującego asortymentu:

a)        artykuły higieniczne, farmaceutyczne z kauczuku innego niż ebonit

b)        wyroby szklane laboratoryjne, higieniczne i farmaceutyczne

c)        narzędzia i przyrządy lekarskie i weterynaryjne

d)        sprzęt do mechanoterapii, aparaty do masażu

e)        sprzęt i aparaty ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe

f)        aparaty rentgenowskie

g)        fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne, obrotowe z pochylanym oparciem lub podnoszone oraz ich części


Celem akceleratora jest zwiększenie internacjonalizacji polskich firm. W dwudniowej Strefie Rozwiązań uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z narzędziami wsparcia eksportu oraz ekspansji inwestycyjnej oferowanymi przez administrację rządową, instytucje z grupy PFR oraz inne instytucje otoczenia biznesu. Akcelerator obejmuje także Strefę Dialogu, gdzie firmy będą miały okazje wymienić się doświadczeniami oraz zgłaszać swoje propozycje rozwiązań optymalizujących skuteczność narzędzi i sugestie zmian legislacyjnych oraz organizacyjnych. Ponadto przewidziane są indywidualne spotkania B2B, w oddzielnym terminie, w uzgodnieniu między zainteresowanymi firmami i poszczególnymi IOB.

Udział w warsztatach jest bezpłatny (koszt dojazdu, noclegu i wyżywienia jest pokrywany przez Uczestnika).

Dokładniejsze informacje o zasadach udziału oraz procedury rekrutacji znajdą Państwo na stronie:

https://www.startup.pfr.pl/pl/program/akcelerator-branzowy-sektor-urzadzenia-medyczne/