Relacja ze spotkania ws. wsparcia klastrów w uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego

opublikowano: cze 6, 2019, kategoria: PL

29 maja br. przedstawiciele PARP wraz z reprezentantami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego spotkali się z klastrami z województwa śląskiego oraz regionów sąsiednich, aby porozmawiać o dostępnych instrumentach wsparcia rozwoju klastrów, profesjonalizacji ich działalności i osiąganiu sukcesu w uzyskaniu statusu Krajowego Klastra Kluczowego. W czasie spotkania zaprezentowane zostały m.in. wyniki prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, która została powołana  przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Grupa składa się  m.in. z 8 przedstawicieli polskich klastrów, w tym 4 z Krajowych Klastrów Kluczowych oraz 8 przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów wojewódzkich. Celem działania Grupy jest wypracowanie założeń do wyznaczenia  kierunków rozwoju przyszłej polityki klastrowej w Polsce oraz opracowanie rekomendacji w zakresie skutecznego wspierania rozwoju klasteringu w Polsce, a także włączania klastrów w realizację zadań w ramach różnych polityk publicznych.

Ponadto przedstawiono informacje o sytuacji klastrów w Polsce, systemie wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych, a także instrumencie wspierającym umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – poddziału 2.3.3 POIR.. Podczas prezentacji zwrócono szczególną uwagę na informacje dotyczące planów Komisji Europejskiej, co doprzyszłych kierunków europejskiej polityki klastrowej oraz zmian w europejskim systemie certyfikacji klastrów dokonywanym przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (ang. ESCA) zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym podczas konferencji międzynarodowej Connecting ecosystems. Bridge. Inspire. Change, która miała miejsce w dniach 14-16 maja w Bukareszcie (Rumunia) (więcej: https://www.eucluster2019.eu/en/pages/documents).

Dalsza część spotkania dotyczyła  prezentacji i dyskusji na temat standardów zarządzania klastrem. Standardy zostały opracowane przez PARP jako propozycja dla koordynatorów klastrów, którzy chcą podnosić jakość zarządzania i poziom profesjonalizacji swoich struktur organizacyjnych. Przedstawione standardy zarządzania są skierowane do klastrów, które nie mają dużego doświadczenia rynkowego, natomiast w przyszłości aspirują do uzyskania statusu Krajowego Klastra Kluczowego, albo przygotowują się do ewaluacji w ramach systemu oceny jakości zarządzania ESCA. Poprzez dokonanie autoewaluacji koordynatorzy klastrów otrzymują narzędzie do oceny efektywności działania klastra oraz określania jego mocnych i słabych stron. Dbałość o podnoszenie jakości zarządzania organizacją klastrową wynika z lansowanego przez Komisję Europejską stanowiska dotyczącego wykorzystania efektywnie działających klastrów do realizacji celów polityk publicznych w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027.

W czasie spotkania wspomniano także o dobrych praktykach w zakresie wspierania klastrów w poszczególnych regionach Polski, jak systemy wyboru Regionalnych Klastrów Kluczowych, programy akceleracyjne dla start-upów klastrowych czy możliwości realizacji zadań publicznych przez klastry w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Na koniec spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca potrzeby ściślejszej współpracy wszystkich klastrów w Polsce, wzmocnienie głosu środowiska klastrowego w kontaktach z instytucjami rządowymi i samorządowymi wszystkich szczebli oraz potrzebie wzmacniania klastrów jako organizacji mających wymierny wpływ na intensyfikowanie działań badawczo – rozwojowych i innowacyjnych przedsiębiorców działających w ich ramach.

Prezentacje ze spotkania zostały umieszczone na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=110