Polska Agencja Inwestycji i Handlu oddział w Wielkiej Brytanii zaprasza na jedne z największych targów z branży wystroju wnętrz

opublikowano: lip 12, 2019, kategoria: PL

Ubiegłoroczna edycja wydarzenia przyciągnęła ponad 1300 wystawców z całego świata oraz 22 tys. odwiedzających, przede wszystkim potencjalnych klientów z branży. Hale wystawowe odwiedziło 3000 hurtowników, dystrybutorów oraz agentów. Z analiz wynika, że około 70% z nich stanowiły osoby posiadające zdolność do podejmowania decyzji zakupowych.

W tym roku targi Autumn Fair po raz pierwszy zostaną wzbogacone o nową przestrzeń pod nazwą "Sourcing" (pozyskiwanie dostawców). Ma ona na celu zgromadzenie w jednym miejscu największych kupców z rynku brytyjskiego oraz producentów o potencjale pozwalającym na podjęcie regularnej współpracy z dużymi sieciami handlowymi. Do udziału w tej części targów zaprasza PAIH SA.

W wyniku przeprowadzonych przez PAIH SA negocjacji zaproponowane przedsiębiorstwa z Polski zostaną zaakceptowane a priori i będą miały zagwarantowane prawo do wykupu powierzchni na tym wyjątkowym obszarze. Co więcej, jeżeli firmz zdecyduj się na wzięcie udziału w tej inicjatywie, można bdyie liczyć na znaczące zniżki przy wykupie stoiska. 

Celem PAIH jest zaprezentowanie jak największej ilości firm z Polski pod wspólnym szyldem "Made in Poland". Zwiększona widoczność wystawców z Polski przyniesie konkretne efekty w postaci większej liczby zawartych transakcji - podstawą takiej opinii są prowadzone od pewnego czasu obserwacje pawilonów narodowych innych państw podczas głównych imprez targowych w UK. Wskazują one, że ujednolicony branding przyciąga większą liczbę zainteresowanych w porównaniu do sytuacji gdy uczestnik targów decyduje się na stoisko opisane jedynie nazwą własną.

W przypadku Autumn Fair rozpatrywane są 2 opcje, które wydają się równie atrakcyjne i wzajemnie się nie wykluczają: 

- Pawilon Polski - miejsce gdzie na połączonej przestrzeni znajdzie się większa ilość przedsiębiorców z różnych branż. Tego typu koncepcja znajduje częste zastosowanie podczas wszystkich imprez targowych i wydaje się być przyciągająca zarówno z uwagi na zajmowaną powierzchnię (w miarę dostępności) jak i architekturę. Ważne jest aby każda z firm-uczestników dysponowała w ramach pawilonu własną przestrzenią. Po rozmowach z organizatorami wynika, że liczba uczestników takiej wspólnej powierzchni powinna być nie mniejsza niż 6, a każda z firm która zdecyduje się na tego typu rozwiązanie powinna zajmować stoisko nie mniejsze niż 9 m.kw. 

- Polski Szlak - oddzielne stoiska rozmieszczone w różnych punktach sektora, z zastosowaniem jednolitego brandingu. Lokalizacja polskich wystawców zostanie zaprezentowana przez organizatora jako "Polish trail" i opisana jako całość w materiałach promocyjnych, zarówno tych drukowanych jak i w przestrzeni online. Zaletą tej opcji jest znacznie większa elastyczność co do zajmowanej powierzchni, sposobu jej zabudowy oraz lokalizacji w odniesieniu do podsektorów prezentujących poszczególne rodzaje produktów. Istotne wydaje się również, że czas na podjęcie decyzji co do udziału w targach jest w tym przypadku dłuższy niż w przypadku udziału w Pawilonie.

PAIH SA występuje w roli koordynatora projektu i z uwagi na taką pozycję podjęto z organizatorem targów konkretne negocjacje, czego skutkiem są następujące ustalenia:

 

- Wszystkie firmy biorące udział w inicjatywie "Made in Poland" będą uprawnione do zniżek za każdy metr kw. zajmowanej powierzchni. Jeżeli uda się wystąpić w ilości większej niż 6 uczestników będą one wynosić 403 GBP zamiast 550 GBP (26.72% zniżki) za zabudowane stoisko (Shell Scheme) lub 453 GBP zamiast 600 GBP (24.5% zniżki) za w pełni skonstruowane i wyposażone stoisko (Clad Scheme). Dla firm które zdecydują się na własną aranżację powierzchni i będą chciały skorzystać z najtańszej opcji ("pusta przestrzeń" czyli Stand Only Scheme), przewidziana jest zniżka w wysokości 10% - 264.60 GBP zamiast 294 GBP.

- Polski Pawilon / Szlak będzie znajdował się w hali Sourcing, wśród innych najlepszych producentów z kluczowych regionów zaopatrzenia na świecie. Sektor ten jest dostępny wyłącznie dla firm wyselekcjonowanych przez organizatora pod kątem możliwości współpracy z dużymi sieciami (np. wielkość rocznej produkcji, asortyment, elastyczność cenowa).

- Każda z polskich firm będzie miała zapewnione po 5 spotkań dziennie z kupcami z największych sieci handlowych w Wielkiej Brytanii (lista sieci w pliku Sourcing sample), które będą odbywać się na stoisku wystawcy. Spotkania będą umawiane przez ITE Group (organizator targów) na zasadzie skorelowania profilu producenta z zapotrzebowaniem ze strony sieci. Dla porównania, zaaranżowanie pojedynczego spotkania tego typu poza obszarem "sourcing" to koszt ok. 950 GBP. 

Każdy z uczestników "polskiej obecności" będzie musiał stworzyć profil opisowy w języku angielskim i przekazać go organizatorowi w momencie podpisania umowy, w celu umieszczenia informacji w materiałach promocyjnych - drukowanych i online.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w naszej inicjatywie prosimy o jak najszybszy kontakt z osobami wymienionymi poniżej: 

Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na następujące adresy email: 

joanna.kobalczyk@paih.gov.pl

marzena.kwasna@paih.gov.pl

wojciech.stando@paih.gov.pl

OFERTA

LISTA FIRM