Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – 29 października 2019

opublikowano: paź 9, 2019, kategoria: PL

Serdecznie zapraszamy na konferencję pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”, otwierającą projekt realizowany przez Województwo Śląskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt ten ma na celu podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli jst z województwa śląskiego poprzez szeroki zakres tematyczny szkoleń, uwzględniających kompleksowe podejście do obsługi inwestorów, doradztwo oraz utworzenie platformy współpracy między jst oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora. Podczas konferencji zostaną przedstawione działania, które planowane są w ramach projektu dla gmin naszego regionu.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 października br. w Muzeum Śląskim w Katowicach. Do udziału zapraszamy przedstawicieli gmin oraz starostw woj. śląskiego, a w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę inwestorów oraz promocję gospodarczą w tychże jednostkach.

Osobami do kontaktu w tej sprawie są:

Pan Leszek Bochner, bochnerl@slaskie.pl, 32/774 06 12

Pan Maciej Wontor, mwontor@slaskie.pl, 32/774 06 12

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji poprzez wysłanie skanu formularza zgłoszeniowego najpóźniej w terminie do 23 października br.

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji o konkursie PO WER znajduje się pod linkiem:

http://ip.mswia.gov.pl/ip2/program-operacyjny-wied/konkursy/konkurs-ii-2018/10857,Ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-Dzialania-218-Programu-Operacyjnego-Wiedza-Eduka.html