Ogłoszenie o naborze na misję gospodarczą do Digha (Bengal Zachodni, Indie)

opublikowano: lis 21, 2019, kategoria: PL

Fundusz Górnośląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 8, jako Partner Projektu realizowanego wraz z Województwem Śląskim – Liderem Projektu, zaprasza przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Digha w Indiach (Bengal Zachodni), realizowanej w ramach projektu pt.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja Gospodarcza.

Wypełniony formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa  wraz z oświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis należy przesłać na adres mailowy fg@fgsa.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu Górnośląskiego S.A.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 listopada 2019 r. Zgłoszenia złożone po upływie tego terminu będą pozostawione bez rozpatrzenia.

W projekcie mogą uczestniczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mające oddział i prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego. 

 

Agenda

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o pomocy de minimis