RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU PN. STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDZIE

opublikowano: lis 29, 2019, kategoria: PL

W związku z inauguracją projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”, która miała miejsce 29 października br. podczas konferencji zorganizowanej w Muzeum Śląskim w Katowicach, Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera informuje o rozpoczęciu rekrutacji jednostek samorządu terytorialnego do projektu. 

Celem projektu jest wdrożenie lub zmodernizowanie w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego rozwiązań poprawiających efektywność obsługi inwestora oraz podniesienie ich atrakcyjności inwestycyjnej. Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia jakie niesie ze sobą udział w tym przedsięwzięciu będzie wartością dodaną dla jst oraz zaangażowanych w projekt pracowników.

Zgłoszenie jst następuje poprzez złożenie dokumentacji rekrutacyjnej określonej w regulaminie przyjętym uchwałą zarządu województwa śląskiego nr 2736/84/VI/2019 z dnia 28 listopada br.

W I etapie rekrutacji wymagane jest złożenie załączników nr 1 - 4. Udział w II etapie projektu uzależniony jest od zakończenia etapu I w sposób określony w Regulaminie.

Wymagane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać w formie skanu na adres power@slaskie.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (ul. Dąbrowskiego 23, 40-035 Katowice).

Termin zakończenia rekrutacji do I etapu projektu upływa 30 grudnia br.

Informacje dotyczące udziału w projecie znajdą Państwo poniżej oraz pod numerami telefonu:

32/774 0 612 oraz 32/774 0 611.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA JST W PROJEKCIE (.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy JST do I etapu

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa kadry kierowniczej

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa pracownika urzędu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 5 – Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu

Załącznik nr 6 - Formularz zgłoszeniowy JST do II etapu

Załącznik nr 7 – Wzór umowy uczestnictwa JST w projekcie

Standardy obsługi inwestora-podręcznik gminny (.pdf)

informacje o konkursie