INFORMACJA O NABORZE PRZEDSIĘBIORSTW DO UDZIAŁU W TARGACH MEDYCZNYCH ARAB HEALTH W DUBAJU

opublikowano: gru 16, 2019, kategoria: PL

Zarząd Województwa Śląskiego organizuje misję małych i średnich firm medycznych do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz stoisko regionalne Województwa Śląskiego na targach medycznych Arab Health, które odbędą się w dniach 27-30 stycznia 2020 r.

Udział w misji jest okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi z regionu Bliskiego Wschodu oraz bezpośredniej oceny możliwości biznesowych na tamtejszym rynku. Stoisko regionalne zapewnia możliwość zaprezentowania własnych produktów lub usług, którymi mogą być zainteresowani partnerzy z tego regionu.  W ramach wydarzenia planowana jest organizacja spotkań biznesowych dla zainteresowanych podmiotów.  Organizator zapewnia stoisko regionalne z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w misji, wstęp na targi na podstawie biletów, podróż lotniczą na trasie Polska > Dubaj > Polska (lot bezpośredni lub z przesiadką z lotniska wskazanego przez organizatora), zakwaterowanie na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich podczas trwania misji oraz wybrane przejazdy lokalne.

Głównym językiem roboczym podczas misji będzie język angielski. Warunkiem udziału przedstawiciela przedsiębiorstwa w misji jest dobra znajomość języka angielskiego lub arabskiego.W wyniku naboru zostanie wyłonionych pięć przedsiębiorstw. Dopuszczony jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa. Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”.

W przypadku chęci udziału w misji gospodarczej oraz obecności na stoisku regionalnym na targach medycznych Arab Health (27-30 stycznia 2020 r.) przedsiębiorstwa składają wypełniony komplet dokumentów:

- formularz deklaracji uczestnictwa przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego

- oświadczenie o pomocy de minimis w związku z udziałem Przedsiębiorstwa w misjach i targach gospodarczych Województwa Śląskiego

- wydruk informacji o przedsiębiorstwie z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Termin przesyłania dokumentów: 23 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

 

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ‘gospodarka@slaskie.pl’, przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora (Wydział Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice) z wyraźnym wskazaniem nazwy misji (Arab Health 2020).

Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w misji gospodarczej i na targi Arab Health zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora przed 7 stycznia 2020 r. Zakwalifikowane przedsiębiorstwa zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji pocztą elektroniczną.

„Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”.

 

Osobami do kontaktu w temacie misji gospodarczej, targów oraz naboru są:

1. Pan Aleksander Kotulecki, tel. 32 774 06 23, e-mail: aleksander.kotulecki@slaskie.pl,

2. Pan Robert Orpych, tel. 32 774 01 59, e-mail: robert.orpych@slaskie.pl.