Województwo Śląskie na targach medycznych Arab Health w Dubaju

opublikowano: sty 27, 2020, kategoria: PL

W związku z podejmowaniem kompleksowych działań na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw, Województwo Śląskie wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa śląskiego w procesie umiędzynarodowienia ich działalności gospodarczej, poprzez organizację misji i udziału w targach gospodarczych. Wsparcie dla MŚP odbywa się w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, w działaniu: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu i w poddziałaniu: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Organizacja stoiska Województwa Śląskiego na targach medycznych Arab Health w Dubaju oraz misja firm medycznych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest efektem wspierania branży medycznej jako jednej z inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego.

W oparciu o ogłoszony 16 grudnia 2019 r. nabór przedsiębiorstw, 23 grudnia 2019 r. wybrano pięć przedsiębiorstw do udziału w targach Arab Health 2020 w Dubaju na stoisku Województwa Śląskiego oraz do udziału w misji firm medycznych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich:

  1. FORMED Sp. z o.o. spółka komandytowa w Żywcu,
  2. Revolve Badała, Grzywa, Kaprusiak spółka jawna z siedzibą w Katowicach,
  3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o. w Gliwicach,
  4. VIMEX Sp. z o.o. w Gliwicach,
  5. Radpoint Sp. z o.o. w Tarnowcu.

Na potrzeby obecności na targach medycznych Arab Health w Dubaju zostało zorganizowane stoisko Województwa Śląskiego o powierzchni 45 metrów kwadratowych, które będzie miejscem prezentacji produktów i usług w/w przedsiębiorstw oraz spotkań biznesowych.

Na targach obecne będą także inne firmy medyczne z terenu Województwa Śląskiego, jakich wyjazd organizuje klaster MedSilesia prowadzony przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach.