Śląskie liderem atrakcyjności inwestycyjnej

opublikowano: gru 15, 2014, kategoria: Strefa inwestora

Województwo Śląskie najbardziej atrakcyjnym dla inwestorów regionem w Polsce w jubileuszowym X raporcie „Atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski”.

Śląskie po raz kolejny zajęło pierwsze miejsce w raporcie Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014 r. opracowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Atrakcyjność inwestycyjną, rozumianą jako zdolność skłonienia do inwestycji, oceniano w siedmiu kategoriach. Zaliczono do nich: dostępność transportową, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego.

Głównymi atutami Śląskiego okazały się  zasoby pracy oraz infrastruktura społeczna. Autorzy raportu wysoko ocenili między innymi: dużą liczbę osób pracujących i poszukujących pracy, silnie rozwinięte szkolnictwo wyższe, intensywną działalności kulturalną, rozwiniętą sieć hotelową i gastronomiczną.  Wysoko zostało ocenione także regionalny rynek zbytu i infrastruktura gospodarcza.

Warty podkreślenia jest także fakt, iż wszystkie podregiony z Województwa Śląskiego: katowicki, rybnicki, bielski i częstochowski otrzymały najwyższe noty atrakcyjności inwestycyjnej w swojej kategorii i znalazły się w pierwszej 10. najlepszych podregionów w kraju.

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014

Źródło: http://www.ibngr.pl/