Nowelizacja ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych

opublikowano: gru 19, 2014, kategoria: Strefa inwestora

Pod koniec listopada br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Ustawa została przyjęta niemal jednogłośnie – za było 421 posłów i tylko jedna osoba się wstrzymała.

Potrzeba zmian wynikła z tego, iż wcześniejsze przepisy ustawy nie regulowały procedury zwrotu pomocy publicznej udzielanej w strefach. Z powodu spowolnienia gospodarczego wywołanego globalnym kryzysem, wiele firm działających  w strefach musiało ograniczyć produkcję oraz zatrudnienie. W rezultacie przedsiębiorcy zagrożeni cofnięciem zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE występowali o jego wygaszenie, uznając, że uchroni to ich przed koniecznością zwrotu pobranej pomocy publicznej.

Nowela ustawy doprecyzowuje pojęcie „pomoc publiczna” – jest to zwolnienie od podatku dochodowego. Firma, której cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej w strefie ekonomicznej będzie musiała zwrócić otrzymaną pomoc publiczną. Dokument zakłada także możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie na wniosek przedsiębiorcy. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. 

Źródło: www.dabrowa-gornicza.pl