Rozpoczęcie konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015”

opublikowano: lut 9, 2015, kategoria: Strefa inwestora

W dniu 20 stycznia 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie  Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015”.

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Konkurs wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze przykłady zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększa świadomość społeczną na temat jej roli oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców.

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach: 

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości
  • Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze
  • Rozwój środowiska biznesowego
  • Wspieranie umiędzynarodowiania działalności
  • Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne

Pretendenci do nagrody zobowiązani są przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej w formacie dokumentu programu Word i PDF do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – do dnia 15 kwietnia 2015 roku, na adres email: apeterek@slaskie.pl, mpogodzinski@slaskie.pl oraz gospodarka@slaskie.pl

Zapraszamy również do odwiedzin strony internetowej Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki na której znajdują się aktualne informacje o Konkursie oraz do zapoznania się z polską wersją Podręcznika na 2015 rok.

Informacji o Konkursie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy:
Hanna Muchowska
Ministerstwo Gospodarki
Departament Instrumentów Wsparcia
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
E-mail: hanna.muchowska@mg.gov.pl

oraz

Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Andrzej Peterek, tel. (32) 77 40 017, e-mail: apeterek@slaskie.pl

Marcin Pogodziński, tel. (32) 77 40 002, e-mail: mpogodzinski@slaskie.pl

Formularz zgłoszeniowy

Podręcznik ENPP