Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - CSR

Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie idei CSR wśród przedstawicieli MŚP, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) w celu promocji przedsiębiorców społecznie odpowiedzialnych w działaniach samorządów skierowanych na rozwój przedsiębiorczości i inwestycji.

Planowane rezultaty projektu to:

  • wzrost świadomości i wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i koncepcji CSR wśród beneficjentów Projektu,
  • wzrost konkurencyjności MŚP poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych i eko-wydajnych,
  • wzmocnienie roli COIE w regionach poprzez stworzenie sieci wykwalifikowanych regionalnych ekspertów w dziedzinie CSR, zdolnych doradzać MŚP.

Wartość projektu: 4 866 117 CHF tj. 13 829 503 PLN

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ETAPÓW PROJEKTU!

Przydatne linki: