Edukacja

Na terenie Województwa Śląskiego działają 32 szkioły wyższe, w tym m.in. uniwersytet, szkoły techniczne, ekonomiczne, pedagogiczna. Do najbardziej znanych uczelni należą: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Muzyczna.

Łącznie śląskie uczelnie kształcą ponad 110 tys. osób, tj. 8,6% ogólnej liczby studentów w kraju. W roku akademickim 2016/2017 liczba absolwentów osiągnęła prawie 36 tys. osób, co stanowi 9,2% wszystkich absolwentów w Polsce. Najwięcej z tej liczby było absolwentów wyższych szkół technicznych (prawie 35% ogółu absolwentów w regionie), wyższych szkół ekonomicznych (22%), oraz Uniwersytetu Śląskiego (19%). Warta podkreślenia jest kooperacja szkół wyższych z podmiotami gospodarczymi. Uczelnie województwa śląskiego współpracują z firmami na wielu płaszczyznach, od współpracy projektowo-produkcyjnej poprzez tworzenie dedykowanych kierunków studiów i rozbudowanych programów praktyk i staży.

W regionie funkcjonuje 207 szkół branżowych I stopnia, kształcących pracowników potrzebnych przede wszystkim w branży produkcyjnej. 

 

ZOBACZ WIĘCEJ:

Szkoły wyższe

więcej informacji o edukacji w województwie TUTAJaktualizacja: luty 2019