Fundusze poręczeniowe

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. 

ul. Astrów 10 pokój 209, 40-045 Katowice
tel.: (032) 785 85 85
e-mail: biuro@rfp.pl
https://www.rfp.pl

Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. 

ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
tel.: 33 496 02 02
e-mail bfpk@wp.pl
http://bfpk.pl/pozostale-poreczenia 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu

ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266 50 41 wew. 708
fax: 32 293 37 31
e-mail: arl@arl.org.pl
www.arl.org.pl