Fundusze pożyczkowe 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16 (pokój 214, piętro 2), 44-100 Gliwice
tel.: 32 33 93 110
Fax: 32 33 93 117
e-mail: fundusz@gapr.pl 
www.gapr.pl   

Fundusz Górnośląski S. A. 

ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice
tel.: 32 200 84 44, 32 200 84 00, 32 201 00 12,  32 201 00 13
e-mail: pok@fundusz-silesia.pl
http://www.fundusz-silesia.pl/

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu 

ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 266 50 41 wew. 708
fax: 32 293 37 31
e-mail: r_jarmolowicz@arl.org.pl
www.arl.org.pl

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o. 

ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
tel.: 32 248 77 86
fax: 32 244 21 87
e-mail: fundusz@rarinwestor.pl
www.rarinwestor.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 360 56 88
fax: 34 360 57 47
e-mail: arr@arr.czestochowa.pl
www.arr.czestochowa.pl

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała    
tel.: 33 496-02-20,  502 483 753
e-mail: m.niemczyk@bcp.org.pl  
http://www.bcp.org.pl/

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. 

Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory
tel.: 32 435 06 06
arpsa@interia.pl 
http://www.arpsa.pl 

Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. 

ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
tel.: 33 496 02 02
e-mail bfpk@wp.pl
http://bfpk.pl/pozyczki