Instrumenty wsparcia

Instrumenty wsparcia w działalności eksportowej firm zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego obejmują m.in. kredyty i gwarancje rządowe, ubezpieczenia kredytów, finansowanie z funduszy strukturalnych.