Instytuty badawcze - wybór:

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

Instytut Technik Innowacyjnych Emag 

ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

ul. Pszczyńska 37, 40-101 Gliwice

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Odział Zamiejscowy w Katowicach

Al. Wojciecha Korfantego 193, 40-157 Katowice

Główny Instytut Górnictwa

Pl. Gwarków 1, 40-166  Katowice

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze

Instytut Nowych Syntez Chemicznych. Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach 

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 

ul. Kościelna 13,41-200 Sosnowiec

Instytut Metali Nieżelaznych

ul. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica        

ul. Karola Miarki 12/14, 44-101 Gliwice

Instytut Spawalnictwa

Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości

ul. B. Czesława 16/18, 44-100 Gliwice

Instytut Techniki I Aparatury Medycznej ITAM

ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

ul. Toszecka 99, 44-101 Gliwice

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach

ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice

Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski

ul. Królowej Jadwigi 1, 41-200 Sosnowiec