Clusters in Silesia Region - for example:

The Beskid 5 (tourism)

Brenna Commune:
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Istebna Commune: 
43-470 Istebna 68

Szczyrk Commune:
ul. Beskidzka 41, 43-370 Szczyrk

Ustron Commune:
ul. Rynek 2, 43-450 Ustron

Wisla Commune:

Plac Hoffa 3, 43-460 Wisla


Silesian Aviation Cluster (aviation)

Federacja Firm Lotniczych BIELSKO
ul. Stefana Koski , 43-512 Kaniow

Innovative Silesian Cluster of Clean Coal Technologies (energy, mining)

Glowny Instytut Gornictwa
ul. Gwarkow 1, 40-166 Katowice

Silesian Water Cluster (water and sewage management system)

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociagow S.A.
ul. Wojewodzka 19, 40-026 Katowice

Euro-Centre Cluster of Energy Saving Technology (energy, construction)

Euro-Centrum S.A.

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

MedSilesia - Silesian Network of Medical Products (medical devices)

GAPR Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice 

Cluster of Energy Efficient and Passive Building (construction)

GPP Sp. z o.o.
ul. Konduktorska 39a, 40-155 Katowice

E-South Cluster (telecommunication)

E-Poludnie
ul. Rynek 20/3, 41-902 Bytom

Silesian ICT Claster (ICT)

Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT Sp. z o.o.
ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice


Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster (automotive sector, advanced manufacturing)

KSSE (KSEZ)
ul. Wojewodzka 42 40-026 Katowice

HUB CLUB Silesian Mulitmedia Cluster (ICT sector, multimedia)

ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Slaska

Innovation Cluster for Construction (construction)

Bielska Fundacja Wspierania Przedsiebiorczosci i Kultury
ul. Teodora Sixta 5, 43-300 Bielsko-Biala

BUDOSFERA - Czestochowa Regional Construction and Infrastructure Cluster (construction)

Regional Chamber of Commerce in Czestochowa 
Al. N.M.P 24/5, 42-202 Czestochowa

PLASTOSFERA Cluster for Polymers Processing (industrial processing)

ul. Waly Dwernickiego 117/121, 42-200 Czestochowa

Silesian Design Cluster (design)

Zamek Cieszyn

ul. Zamkowa 3 a,b,c  43-400 Cieszyn

Mining Machinery Cluster (machinery, mining equipment)

KOMAG

ul. Pszczynska 37, 44-101 Gliwice

Silesian Cluster for Bone Marrow Transplantology (marrow transplantology)

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Cieszynska 36, 543-382 Bielsko-Biala

AGLOMERACJA Częstochowa Communal Cluster (public services)

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Czestochowie
Al. NMP 24/5, 42-202 Czestochowa

Culture and Industrial Tourism Cluster (cultural and industrial tourism)

Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki 

ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze


Silesian Nanotechnology Cluster (nanotechnology)

ul. Bankowa 14/218 40-007 Katowice