Konkurs „Grunt na medal”

 

Grunt na medal 2018

W dniu 4.12.2018 roku w Warszawie miało miejsce podsumowanie VIII edycji  ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. oraz Marszałków Województw, pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem Konkursu było wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski.

W konkursie wzięło udział 81 gmin, które w sumie nadesłały 103 oferty. Do II etapu konkursu zakwalifikowano 65 działek, wytypowanych przez Centra Obsługi Inwestora - Partnerów PAIH.

Najbardziej aktywne (mierzone liczbą gmin, które przystąpiły do konkursu) okazały się gminy z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego.

Dyplomy i statuetki zwycięzcom wręczali Pan Tomasz Pisula (Prezes PAIH S.A.), Pan Krzysztof Singer (Członek Zarządu PAIH S.A) oraz przedstawiciele poszczególnych województw.

W województwie śląskim miano „Gruntu na Medal” zdobył teren inwestycyjny położony w Raciborzu przy ul. 1 Maja o powierzchni 8,2 ha., a wyróżnienie odebrał przedstawiciel Raciborza - Wiceprezydent Michał Fita.

 

Grunt na medal 2016

W 2016 r. odbyła się VII edycja konkursu przeprowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (dawniej: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych), marszałków województw oraz Regionalne Centra Obsługi Inwestora (COI), pod patronatem wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz Związku Województw RP. Konkurs „Grunt na Medal” prowadzony jest równolegle w szesnastu polskich województwach. Laureatem VII edycji konkursu w dniu 20 października 2016 r. został w województwie śląskim teren w Zabrzu przy ul. A. Borsiga i S. Isaaca 10,98 ha.

Oprócz powyżej wymienionego, w finałowym etapie konkursu z terenu województwa śląskiego brały udział następujące tereny:

Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 5,62 ha

Racibórz, ul. 1 Maja 9,4 ha

Zawiercie, Strefa Aktywności Gospodarczej A 39,97 ha

Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 25 ha

Dąbrowa Górnicza, Tucznawa 13,31 ha

Konkurs odbywa się co 2 lata i ma na celu wyłonienie w każdym regionie najlepszego niezabudowanego terenu inwestycyjnego (tzw. greenfield), o powierzchni minimum 2 hektary, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony został pod projekt przemysłowy. W rywalizacji każdorazowo mogą wziąć udział wszystkie polskie gminy zgłaszając dowolną liczbę ofert, jednakże nie mogą być one objęte programem Specjalnych Stref Ekonomicznych ani Parkiem Technologicznym.

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj i tutaj.

Dodatkowych informacji udziela:

Maciej Wontor, tel.: (32) 7740 922, e-mail: mwontor@slaskie.pl

 

Grunt na medal 2014

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z Marszałkami Województw przeprowadziła 6 edycję konkursu, którego celem było wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.

Najlepszy teren w regionie, w Siamianowicach Śląskich, jest w pierwszej kolejności rekomendowany przez PAIiIZ inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zwycięzca konkursu może używać logo „Grunt na medal" 2014 na wszystkich materiałach promocyjnych.


Dokumentacja konkursowa:

Grunt na medal 2012

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w ścisłej współpracy z Marszałkami Województw, rozpoczyna piątą edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal" 2012. Jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.

Najlepsze zgłoszone tereny będą, tak jak w poprzednich edycjach konkursu, w pierwszej kolejności rekomendowane przez PAIiIZ inwestorom zagranicznym planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zwycięzcy konkursu będą też mogli używać logo „Grunt na medal" 2012 na wszystkich materiałach promocyjnych.

Zgłoszenia przyjmuje do 18 maja br. Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działające jako referat Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Dodatkowych informacji udzielają:

Marek Franczak, tel.: (32) 7740 068, e-mail: mfranczak@slaskie.pl

Bogusława Kruczek-Gębczyńska, tel.: (32) 7740 067, e-mail: bkruczek-gebczynska@slaskie.pl

Aleksandra Samira-Gajny, Tel.: (32) 7740 067, e-mail: asamira@slaskie.pl

Dokumentacja konkursowa:

Grunt na medal 2010

W dniu 15 października br. zakończyła się IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „GRUNT NA MEDAL" 2010 przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z Marszałkami Województw.

Konkurs umożliwił wzbogacenie oferty terenów pod przyszłe inwestycje o szereg nowych, dobrze przygotowanych lokalizacji.W naszym Regionie do konkursu przystąpiło 17 gmin, zgłaszając łącznie 30 terenów. Do drugiego etapu zakwalifikowano siedem lokalizacji:

1. Będzin, DK 86 - Żeromskiego
2. Częstochowa, teren przy ul. Legionów
3. Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska
4. Ożarowice, teren w Pyrzowicach 499/38
5. Sosnowiec - ul. Kombajnistów/Narutowicza
6. Ruda Śląska - ul. Radoszowska
7. Gliwice - Ligota Zabrska

Audyt w/w terenów, dokonany przez komisję złożoną z przedstawicieli PAIiIZ, Urzędu Marszałkowskiego oraz Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora pozwolł wyłonić zwycięzcę, którym okazał się teren położony w Sosnowcu, u zbiegu ulic Kombajnistów i Gabriela Narutowicza, o powierzchni 2,5 ha.

Dokumentacja konkursowa:

Grunt na medal 2008

W dniu 7 listopada 2008 zakończona została III edycja ogólnopolskiego konkursu ‘Grunt na medal’ 2008 organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w porozumieniu z Marszałkami Województw. 16 finalistów odebrało nagrody z rąk Pawła Wojciechowskiego, Prezesa PAIiIZ.

Głównym celem konkursu było zidentyfikowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Do konkursu przystąpiło 220 gmin z całej Polski, które nadesłały 332 ofert. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostało 91 ofert, spośród których wyłonionych zostało 16 finalistów. W województwie śląskim udział w konkursie wzięło 23 gminy, nadsyłając łącznie 33 oferty, z których 7 zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu.

Za najlepszy teren inwestycyjny w naszym regionie uznany został teren w gminie Ciasna, o powierzchni 10,5 ha.

Pozostałe oferty zakwalifikowane do drugiego etapu, to:

  • teren w gminie Goczałkowice-Zdrój
  • teren w Lublińcu
  • teren w Rudzie Śląskiej
  • teren w gminie Rydutłowy
  • teren w Wodzisławiu Śląskim
  • teren w Zabrzu

Dokumentacja konkursowa:

Grunt na medal 2007

W dniu 6 listopada 2007 zakończona została II edycja ogólnopolskiego konkursu ‘Grunt na medal’ 2007 organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w porozumieniu z Marszałkami Województw. 16 finalistów odebrało nagrody z rąk Marcina Korolca, Wiceministra Gospodarki.

Głównym celem konkursu było zidentyfikowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Do konkursu przystąpiło 258 gmin z całej Polski, które nadesłały 407 ofert. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały 104 oferty, spośród których wyłonionych zostało 16 finalistów. W województwie śląskim udział w konkursie wzięło 18 gmin, nadsyłając łącznie 29 ofert, z których 7 zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu. 

Za najlepszy teren inwestycyjny w naszym regionie uznany został teren w Jaworznie, w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej ‘Węzeł Jeleń’, pole inwestycyjne ‘A’ o powierzchni 7,69 ha. 

Pozostałe oferty zakwalifikowane do drugiego etapu, to: