Oferty współpracy

Portal Promocji Eksportu

www.eksporter.gov.pl

Oferuje możliwość zamieszczenia oferty własnej  jak i wyszukiwania ofert  zagranicznych przedsiębiorstw, na stronie są także dostępne opracowania i innych informacje rynkowe z poszczególnych rynków.  

Enterprise Europe Network

http://www.enterprise.garr.pl/?p=pl/menu/020/015

Na stronie dostępne są oferty współpracy zagranicznych firm oraz informacje dotyczące rynków zagranicznych i działalności eksportowej.