Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Agencja rządowa podlegająca Ministrowi Gospodarki, której misją jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/