Program dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych (DOKE)

System dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów średnio i długoterminowych o stałych stopach procentowych na finansowanie eksportu. Rozliczenia związane z tym systemem prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Program został uruchomiony  w celu wspierania aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw.

Więcej informacji: http://www.bgk.pl/program-wspierania-eksportu-doke-2%20sada