Rankingi

Przedstawiamy zbiór międzynarodowych i krajowych rankingów atrakcyjności inwestycyjnej regionów i specjalnych stref ekonomicznych. Każdorazowo Śląskie uzyskuje w nich czołowe miejsca.

Raporty i opracowania przygotowywane są przez niezależne, renomowane instytucje.

Tytuł

Instytucja badawcza

Rok wydania

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2016

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2015

Atrakcyjność inwestycyjna województwa i podregionów Polski 2014

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2014

Europejskie miasta i regiony przyszłości 2014/15

fDi Intelligence

2014

Atrakcyjność inwestycyjna województwa i podregionów Polski

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2013

Global free zones of the future 2012/13

Business Financial Times

2012