Rankingi

Przedstawiamy zbiór międzynarodowych i krajowych rankingów atrakcyjności inwestycyjnej regionów i specjalnych stref ekonomicznych. Każdorazowo Śląskie uzyskuje w nich czołowe miejsca.

Raporty i opracowania przygotowywane są przez niezależne, renomowane instytucje.

 

Tytuł

Instytucja badawcza

Rok wydania

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2016

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2015

Atrakcyjność inwestycyjna województwa i podregionów Polski 2014

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2014

Europejskie miasta i regiony przyszłości 2014/15

FDi Intelligence

2014

Atrakcyjność inwestycyjna województwa i podregionów Polski

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

2013

Atrakcyjność́ inwestycyjna regionów 2013 – województwo śląskie

Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych

2013

Global free zones of the future 2012/13

Business Financial Times

2012

Regional investment attractiveness 2012

Centre For Regional And Local Analyses

2012

Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski

Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Koszalińska

2012