Rządowy Program Wspierania Eksportu 

Na mocy Programu Rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu” Bank Gospodarstwa Krajowego udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów.

Więcej informacji: Program Rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu Informacje dla Eksportera (pdf, 1.24 Mb)