Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

 

 

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest certyfikowanym Partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (wcześniej: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.). Personel Centrum działa według standardów określonych przez PAIiIZ, został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczną jej pracowników.

Głównym celem działania jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa i jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie.

Pracownicy Centrum dysponują wiedzą z zakresu aktualnych ofert inwestycyjnych, a dzięki współpracy z instytucjami samorządowymi udzielą pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Podstawowe działania PRO-BIZ obejmują m.in.:

  • dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie;
  • aktualizacja danych statystycznych o gospodarce województwa;
  • promocja ofert inwestycyjnych gmin i powiatów województwa śląskiego;
  • udział w wydarzeniach o charakterze inwestycyjno- gospodarczym;
  • prowadzenie bazy danych o terenach i obiektach inwestycyjnych na stronie invest-in-silesia.pl;
  • udzielanie informacji o warunkach inwestowania, obowiązujących przepisach i procedurach związanych z inwestowaniem i działalnością gospodarczą;
  • pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy partnerami biznesowymi;
  • organizowanie i przyjmowanie, we współpracy z instytucjami samorządowymi i okołobiznesowymi, misji gospodarczych.
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI TUTAJ

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EKSPORTU TUTAJ