Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Sekcja eksportu Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Jest to projekt prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki zapewniający wsparcie dla polskich producentów chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność eksportową. Wsparcie merytoryczne zapewniają Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatów i Ambasad RP w 48 lokalizacjach na całym świecie. Zgodnie z założeniami projektu systemowego Ministra Gospodarki, który zakłada funkcjonowanie  w każdym województwie po jednym punkcie informacyjnym, w oparciu o jednolite standardy świadczenia usługi informacyjnej.

Cele projektu to:
  • Podejmowanie działań mających na celu wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do kompleksowych i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji działalności eksportowej lub inwestycyjnej poza granicami kraju.
  • Udrożnienie przepływu informacji między przedsiębiorcami, samorządem województwa a Ministerstwem Gospodarki, i umożliwienie realnego wpływu samorządu i przedsiębiorstw na realizację polityki współpracy gospodarczej z zagranicą poprzez dążenie do wzrostu inwestycji zagranicznych w poszczególnych regionach.

Działania PRO-EKSPORT to:

  • identyfikacja rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicę Polski;
  • wyszukiwanie w dostępnych bazach danych informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym;
  • organizacja spotkań informacyjnych i branżowych oraz konferencji dla eksporterów dot. warunków eksportu na rynki zagraniczne, a także zagadnień prawnych, podatkowych, certyfikacyjnych, z zakresu prawa pracy, itp.;
  • umożliwianie ekspozycji materiałów promocyjnych polskich firm na wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych;
  • informowanie o aktywnych instrumentach wsparcia eksportu w obszarze finansowym, usługowym i instytucjonalnym;
  • udostępnianie informacji o branżach i rynkach zagranicznych z dostępnych baz, zawierających dane statystyczne oraz marketingowe o krajach, rynkach, branżach i firmach.