SOLVIT

Jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

Jakie problemy można zgłaszać do SOLVIT

  • wynikające z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego
  • spowodowane przez administrację innego państwa członkowskiego
  • zawierające element transgraniczny (np. polski obywatel ma problemy z urzędem francuskim)