Województwo Śląskie – grunty na medal warte inwestycji

Projekt realizowany w ramach Priorytetu I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Beneficjentem projektu pn. Grunty na medal warte inwestycji jest Województwo Śląskie.

Projekt polega na promocji terenów inwestycyjnych, zgłoszonych do IV edycji konkursu Grunt na Medal 2010, znajdujących się w województwie śląskim, poprzez udział w targach z wykorzystaniem materiałów drukowanych, komputerowych i Internetu oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Wszystkie zgłoszone tereny są dostępne na stronach internetowych www.invest.slaskie.pl oraz www.invest-in-silesia.pl

W ramach projektu przewiduje się aktywne działania, których celem będzie pozyskiwanie potencjalnych inwestorów na targach w Cannes we Francji, w Wiedniu w Austrii oraz w Monachium w Niemczech. Zakłada się, że udział w targach oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Przyczyni się również do pozyskania inwestorów, a tym samym inwestycji na terenie województwa śląskiego. Zgodne jest to m.in. z jednym z celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013, jakim jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Projekt zgodny jest także ze „Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015”, „Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020”, a także ze „Strategią Komunikacji Marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa śląskiego” oraz innymi strategiami Województwa.

Celem projektu jest utrzymanie wysokiej pozycji województwa śląskiego we wszelkich opracowaniach związanych z atrakcyjnością inwestycyjną regionu. Jednocześnie obok utrzymania wysokiej pozycji regionu projekt przyczyni się do przyciągnięcia nowych inwestorów. W efekcie w ciągu 5 lat od zakończenia projektu można spodziewać się większego napływu inwestycji zagranicznych do regionu oraz zostanie utrzymany wizerunek województwa śląskiego jako doskonałego miejsca do inwestowania.