Województwo Śląskie – tu się inwestuje

Projekt realizowany w ramach Priorytetu I – Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Beneficjentem projektu pn. Województwo Śląskie - tu się inwestuje jest Województwo Śląskie.

Projekt polega na promocji terenów inwestycyjnych, zgłoszonych do IV edycji konkursu Grunt na Medal 2010, znajdujących się w województwie śląskim, poprzez udział w targach z wykorzystaniem materiałów komputerowych i Internetu oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej. Wszystkie zgłoszone tereny są dostępne na stronie internetowej www.invest-in-silesia.pl

W ramach projektu przewiduje się aktywne działania, których celem będzie pozyskiwanie potencjalnych inwestorów na targach w Cannes we Francji, w Mediolanie we Włoszech oraz w Monachium w Niemczech. Zakłada się, że udział w targach oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Przyczyni się również do pozyskania inwestorów, a tym samym inwestycji na terenie województwa śląskiego. Zgodne jest to m.in. z jednym z celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013, jakim jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Projekt zgodny jest także ze „Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015”, „Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020” oraz innymi strategiami Województwa.

Celem projektu jest utrzymanie wysokiej pozycji województwa śląskiego we wszelkich opracowaniach związanych z atrakcyjnością inwestycyjną regionu. Jednocześnie obok utrzymania wysokiej pozycji regionu projekt przyczyni się do przyciągnięcia nowych inwestorów. W efekcie w ciągu 5 lat od zakończenia projektu można spodziewać się większego napływu inwestycji zagranicznych do regionu oraz zostanie utrzymany wizerunek województwa śląskiego jako doskonałego miejsca do inwestowania.

OFERTY TERENÓW ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU GRUNT NA MEDAL 2010