Wsparcie eksportu

Rządowy Program Wspierania Eksportu

na podstawie programu BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów.

Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu Informacje dla Eksportera (pdf, 1.24 Mb)

Program dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych (DOKE)

system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów średnio i długoterminowych o stałych stopach procentowych na finansowanie eksport. Rozliczenia związane z tym systemem prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Program został uruchomiony w celu wspierania aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw.

http://www.bgk.pl/program-wspierania-eksportu-doke-2%20sada

KUKE - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

jedyny polski ubezpieczyciel, który dysponuje możliwościami oferowania produktów z gwarancjami Skarbu Państwa. Polskim przedsiębiorcom oraz instytucjom finansującym eksport polskich towarów i usług oferuje ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe.

UBEZPIECZENIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH (pdf, 93.33 kb)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP)

jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki, której misją jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

http://www.parp.gov.pl/

SOLVIT

Jest bezpłatnym i nieformalnym systemem , który pośredniczy w rozwiązywaniu zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. SOLVIT. Pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom.

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Solvit

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji są zagranicznymi placówkami Ministra Gospodarki, działającymi w ramach Ambasad i Konsulatów RP (WPHI). Aktualnie funkcjonuje w świecie 48 placówek rozmieszczonych praktycznie na wszystkich kontynentach.

WPHI stanowią ważne ogniwo w systemie promocji polskiej gospodarki i przedsiębiorców za granicą. Główną misją i zadaniem jest udzielenie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom w kontaktach gospodarczych w świecie, w tym zwłaszcza:

 • Promocja polskiej gospodarki i produktów.

 • Ułatwianie dostępu do rynku towarów i usług kraju urzędowania.

 • Ochrona interesów polskich przedsiębiorców w kontaktach z administracją i podmiotami gospodarczymi.

 • Przyciąganie inwestycji zagranicznych do Polski.

 • Wspieranie i doradztwo dla polskich eksporterów; w tym zwłaszcza udzielanie informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej, wymagań formalnych, procedur, instytucje, podatków itp.

 • Udzielanie informacji na temat możliwości nawiązania i prowadzenia współpracy handlowej, inwestycyjnej lub kooperacyjnej.

 • Udostępnianie baz danych importerów, potencjalnych inwestorów i eksporterów.

 • Udostępnianie wykazu otrzymanych bezpośrednio zapytań ofertowych.

 • Udzielanie informacji o imprezach targowych, giełdach towarowych i warunkach uczestnictwa, a także pomoc w organizowaniu wystąpień targowych polskich przedsiębiorstw.

 • Przekazywanie ofert polskich eksporterów potencjalnym importerom i reprezentującym je instytucjom, bezpłatnym bazom danych itp.

 • Uzyskiwanie lub pośredniczenie w uzyskaniu opinii handlowych o przyszłych partnerach firm polskich.

 • Wyszukiwanie partnerów kooperacyjnych i inwestycyjnych dla firm polskich..

 • Organizacja seminariów i misji na tematy gospodarcze.

 • Inicjowanie współpracy między regionami.

Zachęcamy przedsiębiorców do podejmowania współpracy z placówkami zagranicznymi Ministra Gospodarki i korzystania z ich wiedzy oraz doświadczenia w celu znalezienia potencjalnych partnerów biznesowych.

https://polska.trade.gov.pl/pl

Kalendarium Wydarzeń

Informacje o imprezach targowych oraz o udziale w nich Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji.

EUROPA

AMERYKA PÓŁNOCNA

AMERYKA POŁUDNIOWA

AZJA

AFRYKA

Przewodniki

Przewodniki opracowane przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP zawierają istotne informacji., przydatne do prowadzenia działalności eksportowej na poszczególne rynki.

Przewodniki zostały opracowane w ramach projektu systemowego pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Przewodniki eksportera po 44 krajach świata

http://polska.trade.gov.pl/pl/przewodniki/article/detail,5062,PRZEWODNIK_EKSPORTERA_PO_44_RYNKACH.html

ALGIERIA

KIRGIZJA

ARGENTYNA

KOREA PD

AUSTRIA

LITWA

BELGIA

MALEZJA

BIAŁORUŚ

NIDERLANDY

BRAZYLIA

NIEMCY

BUŁGARIA

NORWEGIA

CHINY

PORTUGALIA

O SPRZEDAŻY DO CHIN W ZARYSIE

ROSJA

CHORWACJA

REPUBLIKA CZESKA

DANIA

RPA

EGIPT

RUMUNIA

FINLANDIA

SZWAJCARIA

FINLANDIA BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ 2014

SZWECJA

FRANCJA

TADŻYKISTAN

GRECJA

TURCJA

HISZPANIA

UKRAINA

INDIE

USA

INDONEZJA

WĘGRY

IRLANDIA

WIELKA BRYTANIA

IZRAEL

WIELKA BRYTANIA DLA PRZEDSIĘBIORCY 2013

JAPONIA

WŁOCHY

KANADA

UZBEKISTAN

KAZACHSTAN

 

Przewodniki prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na 44 rynkach świata

http://polska.trade.gov.pl/pl/przewodniki/article/detail,302,PRZEWODNIK_PROWADZENIA_I_REJESTRACJI_DZIALALNOSCI_GOSPODARCZEJ_NA_44_RYNKACH.html

ALGIERIA

KAZACHSTAN

ARGENTYNA

KIRGIZJA

AUSTRIA

KOREA PD

BELGIA

LITWA

BIAŁORUŚ

MALEZJA

BRAZYLIA

NIDERLANDY

BULGARIA

NIEMCY

CHINY

NORWEGIA

CHORWACJA

PORTUGALIA

DANIA

REPUBLIKA CZESKA

EGIPT

RPA

FEDERACJA ROSYJSKA

RUMUNIA

FINLANDIA

SZWAJCARIA

FRANCJA

SZWECJA

GRECJA

TADŻYKISTAN

HISZPANIA

TURCJA

INDIE

UKRAINA

INDONEZJA

USA

IRLANDIA

UZBEKISTAN

IZRAEL

WĘGRY

JAPONIA

WIELKA BRYTANIA

KANADA

WŁOCHY