Współpraca z samorządami

 

PODZIAŁ TERYTORIALNY WOJEWÓDZTWA - WYKAZ GMIN I POWIATÓW

 

Celem działania Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest kreowanie pozytywnego wizerunku całego regionu, również poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

Współpraca obejmuje między innymi:

- współorganizację i wspólne uczestnictwo w targach, seminariach, itp.;

- organizację seminariów i warsztatów szkoleniowych dla samorządu - minimum 1 na rok celem podniesienia umiejętności pracowników zaangażowanych w proces obsługi inwestorów w gminie;

- organizację na szczeblu regionalnym konkursu ogłaszanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych "Grunt na Medal", dającego możliwość wygrania darmowej promocji terenu inwestycyjnego wśród inwestorów zainteresowanych Polską.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA przygotowała wzorzec dla gmin w zakresie witryny internetowej przyjaznej dla inwestora. Szerszych informacji udziela w tym zakresie Pan Mirosław Odziemczyk, Departament Rozwoju Regionalnego, miroslaw.odziemczyk@paiz.gov.pl, tel.: +48 609 565 061


WZORZEC WITRYNY INTERNETOWEJ DLA GMIN